tirsdag den 8. maj 2012

NYE SKOLEVEJE FOR HILLERØDGADES BØRN

I maj-juni gennemfører byvandring.nu en tryghedsvandring på Nørrebro. Det er i forbindelse med lukningen af Hillerødgades Skole - som blev meldt ud i marts måned 2012, og som effektueres fra sommefrerien. Vandringen har til hensigt at analysere de nye skoleveje som eleverne får, når de kommer til at blive fordelt på nye skoler. Og især at elever og voksne kan pege på problemer og mulige løsninger langs de nye ruter. Læs mere under overskriften Skolevej Nørrebro 2012. Billedet er en detalje fra Hillerødsgades Skole, fra 1914, mens byggeriet stod på, og Første Verdenskrig rasede syd for Danmarks grænser. Den gang der var murere til.

fredag den 1. juli 2011

BILLEDER FRA VANDRINGEN

25.5 foregik trygheds- vandringen i god orden. Der var 19 deltagere og turen tog 90 minutter, efterfulgt af en opsamling.

Vi så på slid og uhensigts- mæsssige detaljer, trafik var fremme, især sikkerhed for cyklister og fodgængere. Der var også fokus på unges færden i området.

Jeg er i gang med den enedelige opsamling og afrapportering på projektet. Blandt andet at udrede med Miljø og Trafik Forvaltningen, hvilke kontorer de forskellige forhold sorterer under.

Desuden skriver jeg på en vejledning i at arrangere Tryghedsvandringer, baseret på de praktiske erfaringer fra dette forløb.

onsdag den 25. maj 2011

TRYGHEDSVANDRINGEN


I aften foregår tryghedsvandringen i Sydhavnen. I løbet af de sidste dage har vi fået de sidste tilsagn fra deltagere, og fået de sidste materialer skaffet og købt ind.

Jeg har været på en lille check-tur med Henrik Lyng fra Teknik og Miljø forvaltningen, angående belysning i kvarteret. Det belv en seperat tur. For det begynder ført at bliver mørkt ved 21.30-tiden her i slutningen af maj. Og det er for sent at invitere folk til et arrangement 21 - 23.

Den slags kommer med i evalueringen af projektet - sammen med andre praktiske tips. Der er også nogle mere principielle overvejelser der skal diskuteres omkring valg af område, analyse af behov og kommunikation omkring processen. Og det har denne måneds arbeje i Sydhavnen givet et godt udgangspunkt for.

I aften går turen - og jeg håber den fører til brugbare anbefalinger og relevante møder.

onsdag den 18. maj 2011

Historik og gode råd: Trafikplan for Sydhavnen 2001

Der eksisterer en trafikplan for området med anbefalinger af forbedringer. Den stammer tilbage fra 2001 da Kongens Enghave havde et Kvarterløftsprojekt. Nogle af forslagene blev gennemført, men ikke andre. Så vi kommer til at berøre nogle af de samme problemer.

Det var Steen Eriksen fra Lokaludvalget der gjorde mig opmærksom på planen, som jeg kunne finde på kontoret hos Sammen om Sydhavnen på Borgbjergsvej.

Det er godt at kende forhistorien omkring undersøgelser og forespørgsler i et område, for at man ikke kommer til at stille folk de samme spørgsmål som de har beskæftiget sig med år i forvejen.

I trafikplanen fremgår både lokalgruppens anbefalinger og kommunens holdning til forslagene.

Anbefalinger der berører vandringens område er:

Der var dårlige forhold for handicappede på flere fortovsstrækninger pga. manglende ramper

Ellebjergvej; ulig hastighedsreduktion og etablering af rundkørsel ved Ellebjergvej / P. Kundsens Gade / Sjælør Boulevard (ikke anbefalet af kommunen).

Forbedring ved krydset Ellebjergvej/Spontinisvej.

Forbedring af forhold for fodgængere ved Sjælør Station.

Trafikregulering af Spontinisvej, evt. med bump. Det er OK for kommunen, men kæver enighed mellem grundejere, da det er en Privat Fællesvej – delt mellem en haveforening en vila, en kommunal børneinstitution, et par automekanikere og et almennyttigt boligselskab (3B).

søndag den 15. maj 2011

OPLØB TIL VANDRINGEN

Tiden nærmer sig, og Tryghedsvandringen bliver placeret som en offentlig begivenhed.
1) Der er sat opslag om vandringen op i forskellige forretninger og mødesteder i kvarteret.
2) Der kommer optale i lokalaviserne.

Det er udover en række aftaler med konkrete deltagere - beboere og professionelle.

Der bliver også holdt to arrangementer for at støtte processen:
16/5 møde med 14-18-årige i klubben Rubinen om, hvordan de bruger og opfatter deres kvarter.
23/5 vandring fra kl. 21.30 - efter - mørkets frembrud med bl.a. kommunens belysningsansvarlige. Det bliver nemlig ret sent mørkt.

Læs pressemeddelelse herunder.

fredag den 29. april 2011

De unge og trygheden

De unge kommer på banen op til tryghedsvandringen. Unge er meget aktive brugere af det offentlige rum, og deres behov skal også tænkes med, når trygheden i området skal forbedres. Der er en opdragende funktion ved at inddrage dem. Samtidig kan nogle beboere føle sig utrygge på grund af unges adfærd og tilstedeværelse. Ligegyldigt hvad, er det meget væsentligt at have gruppen med i at definere områdets tryghed.

Billedet her er af boldburet på Sjælør Boulevard. Det er en af de steder som tiltrækker større grupper af unge i de varme måneder. Generelt har teenagegruppen skiftende favoritsteder fra år til år. De holder sig altså ikke "hjemme" som de voksne beboere.

Vi tager ungedimensionen med. I første række ved et møde i den ungdomsklubben Rubinen, i ugen før selve vandringen, med en gruppe af 14-18-årige. Det kan lede til en særlig ungevandring, eller deltagelse af nogle unge i tryghedsvandringen.

Hvad er de unges fokus på tryghed og behov for trygge omgivelser? Det er nok ikke så udtrykt, og ifølge Klubleder Christian er det ikke så udtalt for Sydhavnen der er et trygt kvarter for de unge. Problemet opstår mere når de unge støder sammen med andre beboeres interesser. Fx. når gårdmiljøer lukkes af fordi det er andre en de derboende unge der bruger stedet om aftenen.

Inddragelse af de unge i processen har fordele. Særligt hvis de kan opleve en reel indflydelse, og forståelse for hvordan man genberelt gør sin indflydelse gældende. At se myndigheder og institutioner som medspillere, og ikke som en barriere.

Der er også faldgruber. Man kan komme til at love dem mere indflydelse end man reelt er villig til at give dem. Og det er særligt vigtigt at der bliver handlet hurtigt på anbefalinger fra de unge. De har en anden tidshorisont, hvor en måned er længe.

Vi skal være realistiske i vores omgang med de unge, og sørge for en dialog i øjenhøjde.


(I denne omgang er der ikke en indsats for yngre børn, fx. i skolesammenhæng. Arbejdet med at formidle tryghed og engagement i nærmiljø for dem har også nogle interessante aspekter. Men projektet er allerede tilpas omfangsrigt).

fredag den 22. april 2011

OPDATERINGER MED MAJ MÅNED KOMMER NÆRMERE


Det bliver i maj. Afprøvningen af tryghedsvanding foregår i Sydhavnen frem til 26.5

Sammen om Sydhavnen bliver vært for projektet. Bag ved det gemmer der sig en boligspocial helhedsplan med adresse på Borgbjergvej. Vi har udset området vest for Sjælør Boulevard til projektet.

Der er skabt kontakt til relevante aktører i kommune, boligselskaber, og bl.a. ungdomsklubben Rubinen, så de unges interesser kan blive udtrykt.

Denne hjemmeside er opdateret til at reflektere de nye rammer for projektet, bl.a. med revideret tidsplan og billeder fra lokalområdet.