Evaluering

EVALUERING AF PROJEKTET

Succeskriterier:

Opsamling af erfaringer.
Erfaringer fra Sverige med Tryghedsvandringer, og erfaringer med andre vandringer o.l. generelt.
Skrive resumeer af interviews, og gøre materialet tilgængeligt.

Tryghedsvandring
Definere vandringernes sigte med partnere i området.
Gennemføre vandringer, producere anbefalinger fra deltagere.
Gennemføre to vandringer med forskelligt sigte eller målgruppe.
Anbefalinger og aftale mekanisme for opfølgning af dem.

Overordnet
Rapport om projektet ca. 20 sider. Skrives efter projektets afslutning i maj måned.
Mulig: deltagerinterviews
Mulig: foto-video-dokumentation.