onsdag den 25. maj 2011

TRYGHEDSVANDRINGEN


I aften foregår tryghedsvandringen i Sydhavnen. I løbet af de sidste dage har vi fået de sidste tilsagn fra deltagere, og fået de sidste materialer skaffet og købt ind.

Jeg har været på en lille check-tur med Henrik Lyng fra Teknik og Miljø forvaltningen, angående belysning i kvarteret. Det belv en seperat tur. For det begynder ført at bliver mørkt ved 21.30-tiden her i slutningen af maj. Og det er for sent at invitere folk til et arrangement 21 - 23.

Den slags kommer med i evalueringen af projektet - sammen med andre praktiske tips. Der er også nogle mere principielle overvejelser der skal diskuteres omkring valg af område, analyse af behov og kommunikation omkring processen. Og det har denne måneds arbeje i Sydhavnen givet et godt udgangspunkt for.

I aften går turen - og jeg håber den fører til brugbare anbefalinger og relevante møder.

onsdag den 18. maj 2011

Historik og gode råd: Trafikplan for Sydhavnen 2001

Der eksisterer en trafikplan for området med anbefalinger af forbedringer. Den stammer tilbage fra 2001 da Kongens Enghave havde et Kvarterløftsprojekt. Nogle af forslagene blev gennemført, men ikke andre. Så vi kommer til at berøre nogle af de samme problemer.

Det var Steen Eriksen fra Lokaludvalget der gjorde mig opmærksom på planen, som jeg kunne finde på kontoret hos Sammen om Sydhavnen på Borgbjergsvej.

Det er godt at kende forhistorien omkring undersøgelser og forespørgsler i et område, for at man ikke kommer til at stille folk de samme spørgsmål som de har beskæftiget sig med år i forvejen.

I trafikplanen fremgår både lokalgruppens anbefalinger og kommunens holdning til forslagene.

Anbefalinger der berører vandringens område er:

Der var dårlige forhold for handicappede på flere fortovsstrækninger pga. manglende ramper

Ellebjergvej; ulig hastighedsreduktion og etablering af rundkørsel ved Ellebjergvej / P. Kundsens Gade / Sjælør Boulevard (ikke anbefalet af kommunen).

Forbedring ved krydset Ellebjergvej/Spontinisvej.

Forbedring af forhold for fodgængere ved Sjælør Station.

Trafikregulering af Spontinisvej, evt. med bump. Det er OK for kommunen, men kæver enighed mellem grundejere, da det er en Privat Fællesvej – delt mellem en haveforening en vila, en kommunal børneinstitution, et par automekanikere og et almennyttigt boligselskab (3B).

søndag den 15. maj 2011

OPLØB TIL VANDRINGEN

Tiden nærmer sig, og Tryghedsvandringen bliver placeret som en offentlig begivenhed.
1) Der er sat opslag om vandringen op i forskellige forretninger og mødesteder i kvarteret.
2) Der kommer optale i lokalaviserne.

Det er udover en række aftaler med konkrete deltagere - beboere og professionelle.

Der bliver også holdt to arrangementer for at støtte processen:
16/5 møde med 14-18-årige i klubben Rubinen om, hvordan de bruger og opfatter deres kvarter.
23/5 vandring fra kl. 21.30 - efter - mørkets frembrud med bl.a. kommunens belysningsansvarlige. Det bliver nemlig ret sent mørkt.

Læs pressemeddelelse herunder.