Skoleveje Nørrebro 2012

Projektet er NYE SKOLEVEJE FOR HILLERØDGADES BØRN.Anlednignen er lukningen af Hillerødgades Skole, der blev besluttet i foråret 2012, med virkning fra sommerferien. Eleverne spredt på en række skoler – ifølge familiernes beslutning. De får nye skoleveje, der er ukendte og måske udfordrende.

Nye Skoleveje er et sikkerhedscheck for at gøre vejene mere sikre og mere egnede. Derfor vil vi gerne høre fra børn og forældre om deres nye skolevej, og forholdene der. Der er fokus på elever der bor i områder tæt på Hillerødsgade Skole.

Projektet bliver gennemført i samarbejde med bl.a. Hillerødgades Skole, Nørrebro Lokaludvalg og Københavns Kommunes kontor for Sikre Skoleveje. Projektet er støttet af Det Kriminalpræventive Råd.

Jeg har søgt at lave et projekt omkring Tryghedsvandring i folkeskolen i løbetaf det sidste år. Lukningen af Hillerødsgade Skole bliver den konkrete anledning.

TIDSPLAN

1.5 - 18.5 - Undersøgelse og forberedelse. Blandt andet om, hvor de forskellige elever flytter til.

21.5 - 25.5 - I løbet af uge 21 (en dag mellem 21.5 og 25.5) arrangeres en tur med for-analyse, hvor man kan se på alle skoleveje. Den bliver lagt en eftermiddag så det passer flest mulige forældre og ansatte.

Fra ca. 29.5 - 7.6. Ud fra dét eftersyn lægger vi ruter langs de mest udfordrende nye skoleveje, som nogle af de berørte elever skal gå efter og komme medderes iagttagelser og forslag. Det bliver fra 29.5 og frem. Datoer bliver bragt her i bladet.

21.6 Aflevering af Rapport, og videregivelse til Trafik- og Miljøforvaltningen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar