Metoden


DELTAGERE

- Beboere i et konkret område. Gerne en varieret og sammensat gruppe.
- Virksomheder
- Aktører og beslutningstagere – fx. boligselskaber, kommunale myndigheder, grundejere, som har ansvar for drift vedligeholdelse i området.
- En eller flere mødeledere.

  En god gruppestørrelse er op til 25 personer.

  ARRANGEMENTER
  I forbindelse med en tryghedsvandring holdes der nogle aktiviteter.

  • Formøde / forarbejde
  • Vandring
  • Afsluttende Møde (lige efter vandring)


  Vandring og møder udmønter sig i en række anbefalinger til ændringer og forbedringer i området. Selve mødet mellem beboere og beslutningstagere vil også skabe tryghed, samt styrke netværk og deltagelse.
  Processen kræver også forbedredelse, rekruttering af deltagere og opfølgning på anbefalinger fra deltagerne.

  FLEKSIBILITET
  Tryghedsvandringer kan laves med flere formål. Det kan handle om den generelle kvalitet af at færdes i et område, eller gå i dybden med en del af området.
  Der kan laves vandringer for særlige målgrupper i området, fx. kvinder, ældre, skolebørn og barnevognsbrugere.
  En del af projektet er at undersøge hvordan beboere og aktører i Haraldsgadekvarteret kan bruge metoden til deres særlige formål.  Klik her for at åbne en PDF-fil med den svenske vägledning i en 18 siders version.  Det Kriminalpræventive Råd - der finansierer projektet - har en udmærket beskrivelse af Tryghedsvandringer på sin hjemmeside..

  Rådet har også udarbejdet en 16 siders folder. Den er rigt illustreret med konkret anbefalinger til, hvad man skal kigge under en vandring. På den måde er den ret handlingsanvisende, og kommer ikke nærmere ind på beboerarbejde, oplysning, sammensætning af gruppe osv.