Sydhavnen 2011

TIDSPLAN 

INDLEDENDE: Frem til 1.5

Information om projektet lægges på sammenomsydhavnen.dk
Kontakt tages til forskellige aktører.
-        kommunikere projektets ide
-        indhente viden
-        indbyde udvalgte aktører til at deltage


TILRETTELÆGGELSE AF TUR – 1–15/5
Forudgående planlægning.
-        interviews med beboere på gadeplan om den opfattede tryghed i området
-        interviews i foreninger, sociale grupper, erhvervsdrivende.
-        Tilstedeværelse på bibliotek?
Samling af respons fra beboere, udpegelse af problemsteder og rutelægning.
Presseomtale

UDSENDELSE AF INVITATION MED RELEVANT MATERIALE –ca. 17.5

MØDE MED UNGE OM TRYGHED OG KVALITET I OMRÅDET melm 16 og 18/5.

SELVE TUREN – MELLEM 24 OG 26 MAJ
-        indledende orientering
-        vandringen, hvor deltagernes observationer noteres.
-        Eftermøde med gennemgang af resultater
-        Aftaler med aktører om at se på løsning af problemer.
Tur 2 – Ungevandring (efter lignende model). De unge skal kommentere på de samme steder som i den foregående vandring. Det skal sikre at anbefalingerne ikke skal  være til fordel for en gruppe på bekostning af en anden

SLUT MAJ/START JUNI
-        turrapport skrives
-        anbefalinger udtrykkes
-        opfølgning på anbefalinger.
Rapport for projektet.PROJEKTFORLØB HIDTIL.


Januar


Fokus på at gennemføre projekt i Haraldsgadekvarteret på Nørrebro.
Besøg og interviews med medarbejdere på Gatukontoret i Malmö Kommune
Deltagelse i arrangement omkring Hotspot.

Februar - Marts
Deltagelse i møder

April  - Maj
Deltagelse i vandringer og møder i Malmö.
Møde med partneren, fastlæggelse af fokus og målgrupper for vandring.
Undersøgelser af beboeres holdning.

Maj - Juni
Afholdelse af vandringer
Deltagerinterviews
Rapport