søndag den 15. maj 2011

OPLØB TIL VANDRINGEN

Tiden nærmer sig, og Tryghedsvandringen bliver placeret som en offentlig begivenhed.
1) Der er sat opslag om vandringen op i forskellige forretninger og mødesteder i kvarteret.
2) Der kommer optale i lokalaviserne.

Det er udover en række aftaler med konkrete deltagere - beboere og professionelle.

Der bliver også holdt to arrangementer for at støtte processen:
16/5 møde med 14-18-årige i klubben Rubinen om, hvordan de bruger og opfatter deres kvarter.
23/5 vandring fra kl. 21.30 - efter - mørkets frembrud med bl.a. kommunens belysningsansvarlige. Det bliver nemlig ret sent mørkt.

Læs pressemeddelelse herunder.Onsdag kommer omtale i de to lokalaviser. Der er tre formål med det:
- at skaffe deltagere til den 25.5
- at få input fra beboere, om hvad vi skal tage med i vandringen.
- at der bliver informeret omprojektet, og Sammen om Sydhavnens arbejde.

Der bliver ikke sat opslag op i alle opgange. Det ville være et for stort arbejde i forhold til udbyttet.Her er teksten til pressemeddelsen til de lokale medier. Den tager med - hvad vi har fundet ud af - at kvarteret opfattes som ret sikkert. Derfor slår den en afslappet tone an, men taler alligevel for at deltage for at forbedre nærmiljøet og skabe kontakter.GIV DIT KVARTER ET KÆRLIGT EFTERSYN PÅ TRYGHEDSVANDRINGEN

Sammen om Sydhavnen afholder en åben Tryghedsvandring 25.5 kl. 19-21. Det foregår i den vestlige del af Kongens Enghave, mellem Sjælør Boulevard, Valbyparken og S-togslinjen. Vi ser på gader, opholdssteder, belysning, buske, stier og grønne områder.
Vandringen begynder og slutter ved fælleshuset ved Händelsvej 48. Gåturen var halvanden time, og derefter samler vi op og laver anbefalinger. Tilmelding er ikke nødvendig.

”EN VANDRING DER OGSÅ ER ET MØDE.”
Sådan kan man beskrive en tryghedsvandring. Det er en fælles fodtur med beboere og professionelle for at se på et område. Det er etåbent arrangement – og vi vil gerne have mange slags beboere med – for at få flere slags synspunkter.
Der er professionelle med på turen - fra kommunen, politiet og boligselskaber. De møder beboerne og hinanden, og er med til at finde fælles løsninger på nogle af de forhold som vi kigger på undervejs. Vandringens resultat er en række anbefalinger af, hvor der kan laves forbedringer.

MØRKE HJØRNER I ET TRYGT OMRÅDE
Sydhavnen er et kvarter, hvor beboerne føler sig ret trygge. Folk kender deres naboer og er som regel ikke bange., siger koordinator Paul Hartvigson. Alligevel kan kvarteret have godt af et kærligt eftersyn. Tryghed også hænger sammen med kvalitet af veje og lys og om trafikforhold. Små problemer kan gøre nogle steder mindre attraktive, og de bliver øde og misligholdte. Vi skal rundt i hjørnerne – og vi vil gerne have flere par øjne med for at se på forholdene.
Ruten bliver fastlagt efter forslag fra beboere i området. Derfor kan man ringe eller skrive i forvejen, hvis der er steder vi skal kigge særligt på.
Tryghedsvandringen afholdes af Sammen om Sydhavnen, den boligsociale helhedsplan, der har til huse på Borgbjergvej 44.
Koordinator for vandringen: Paul Hartvigson. Som du kan kontakte med forslag til vandringen: 2244 2748, eller paul@byvandring.nu

MØRKEVANDRING MANDAG 23.5 kl. 19.30
I maj måned bliver det sent mørkt. Derfor laver vi en særlig mørkevandring et par dage før. Det bliver mandag 23.5, og begynder på Sjælør Station, kl. 21.30. Her skal vi især se på belysningen i kvarteret. Hvis du vil med på denne vandring, skal du kontakte Paul Hartvigson.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar