onsdag den 18. maj 2011

Historik og gode råd: Trafikplan for Sydhavnen 2001

Der eksisterer en trafikplan for området med anbefalinger af forbedringer. Den stammer tilbage fra 2001 da Kongens Enghave havde et Kvarterløftsprojekt. Nogle af forslagene blev gennemført, men ikke andre. Så vi kommer til at berøre nogle af de samme problemer.

Det var Steen Eriksen fra Lokaludvalget der gjorde mig opmærksom på planen, som jeg kunne finde på kontoret hos Sammen om Sydhavnen på Borgbjergsvej.

Det er godt at kende forhistorien omkring undersøgelser og forespørgsler i et område, for at man ikke kommer til at stille folk de samme spørgsmål som de har beskæftiget sig med år i forvejen.

I trafikplanen fremgår både lokalgruppens anbefalinger og kommunens holdning til forslagene.

Anbefalinger der berører vandringens område er:

Der var dårlige forhold for handicappede på flere fortovsstrækninger pga. manglende ramper

Ellebjergvej; ulig hastighedsreduktion og etablering af rundkørsel ved Ellebjergvej / P. Kundsens Gade / Sjælør Boulevard (ikke anbefalet af kommunen).

Forbedring ved krydset Ellebjergvej/Spontinisvej.

Forbedring af forhold for fodgængere ved Sjælør Station.

Trafikregulering af Spontinisvej, evt. med bump. Det er OK for kommunen, men kæver enighed mellem grundejere, da det er en Privat Fællesvej – delt mellem en haveforening en vila, en kommunal børneinstitution, et par automekanikere og et almennyttigt boligselskab (3B).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar