mandag den 11. april 2011

Trygghetsvandring i Hyllie

Torsdag den 7.4 deltog jeg i en tryghedsvandring i Malmö. Det var i Holma-Kroksbäck, der er del af Malmös Områdesprogram. Bebyggelsen er fra slut 60'erne og start 70'erne. Det ligger bydelen Hyllie, en kilometer nord for den helt nye station på sydkanten af Malmö by.

Der var høj blå himmel og en frisk vind ved mødetiden kl. 19. Denne vandring var sat til at foregå før og under skumringen. På billedet er nogle af deltagerne ved at diskutere omgivelserne. Til venstre ses Gatukontorets ansvarlige med et et lamineret kort med ruten. Der var fire af disse uddelt i gruppen, Deltagerne kunne indtegne deres bemærkninger direkte undervejs, og kortene fungerer som dokumentation efter turen.

Det var Gatukontoret (svarer til Miljø og Teknik i København) der havde organiseret vandringen. Der var deltagere fra bydelsadministration, Boligselskabet MKB, Riksbyggetränesten, hjemmehjælpen, politi, brandvæsen, en klubmedarbejder, belysningseksperten fra Gatukontoret, en forsker og undertegnede på studietur.

Det var også en håndfuld beboere med. Her er det Anders Molin, som forklarer omkring et problem på de omfattende stisystemer i Kroksbäckområdet. Fra en parkeringsplads er det ret let at køre ind på stierne med bil. Det er der så nogle unge der gør med stor fart og for fuld musik. En afspærring var på ønskelisten. En af de andre beboere kunne supplere med at stierne også blev brugt af biler når der var nogen der skulle flytte. Et andet sted kunne en af de deltagende beboere videregive en besked fra en forbipasserende mor, der havde klager omkring en legeplads mellem boligblokkene.

Vandringen havde en flydende form, hvor deltagerene undervejs fordelte sig i mindre grupper, og hvor der foregik flere samtidige samtaler og observationer - undervejs blev der antegnet på kortene. Det viste sig at være et forum for professionelle samtaler. Fx. her ses en funktionær fra MKB der afklarer adgangsregler omkring en renovering, med repræsentanten fra Hyllie brandstation. Vandringen var dermed også et forum for møder mellem forskellige aktører, der arbejder i det samme område.

Området minder om Brøndby Strand eller Gellerupparken i sin struktur - hvor bilveje og fodgængerområder er ret klart adskilt. Der var både højhuse og to-tre etagers rækkehuse. Undervejs faldt mørket på, og omgivelserne kom til at tage sig anderledes ud. Det lille amfiteater ved Holma skole var engang del af en landskabsinstallation. Det har siden udviklet sig til en hule, hvor de unge kan gemme sig når de vil det. Skal de have lov til det, er spørgsmålet. Under alle omstændigheder er anlægget lidt misligholdt.

I mørket at vi så også nærmere på det grønne område mellem Holma og Kroksbäck, diskuterede stibelysning, sportsmuligheder og hundeluftningsparker - og kom endelig tilbage til skolen efter en frisk og blæsende tur.

Selve vandringen var på 3 km, og var overstået på 1 time 20 minutter. Der var et kvarters indledning og ca. 20 minutters opsamling bagefter, hvor de vigtigste problematikker blev vendt igen. Tomas Ohlsson fra Gatukontoret er ordstyrer. Generelt var gruppen glade for at området var velholdt - der havde foregået en del forbedringer, bl.a. af de grønne områder. Kommunes belysningsekspert var ret meget på banen her, for at forklare tekniske detaljer og afklare hvad der allerede var prøvet (og blevet ødelagt).

Klokken 21.05 opsamlingen færdig. Efter blot tre timer i Sverige kunne jeg tage hjem igen, med svar en hel del spørgsmål.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar