søndag den 9. januar 2011

En tur i sneen

Sneen sætter sit præg - og dækker også over ting. Men der er også noget der træder tydeligere frem i det hvide. I fredags tog jeg en kort trekantet tur fra krydset Titangade/Sigurdsgade, ned af Sigurdsgade til pladsen ved Lumskebugten, og ad Vermundsgade til Titangade og tilbage til start. Så her gik jeg og overvejede projektet


Krydsfeltet - sådan tænker jeg på de to Sigurdsgade Titangade der mødes i deres egen diagonale vejplan midt i kvarteret. Krydsfelt med hvad det indebærer af asociationer til industri. For stedet er blevet bygget til industri - og det er flot.

Opgaven er at få den menneskelige dimension med i ligningen. Nu er kvarteret hjemsted for et par store uddannelsesinstitutioner. Udover AKB-afdelingen Titanparken og hvad der er af børnehaver og små virksomheder hvor folk arbejder i deres almindelige tøj. Alligevel har fortorvsbelægningen ikke fulgt med.

De fleste bygninger på min rute er for folk der arbejder eller studerer i dagtimerne. Hvordan forholder de sig til omgivelserne? Tænker de mest i at finde en parkeringsplads, og undgå at træde i vandpytter. På sådan en vinterdag kan det ihverttilfælde godt virke som noget man har lyst til at ryste af sig.

Den nye store bygning i kvarteret er Campus for Professions- højskolen Metropol, som er opstået her for få år siden. Glasfacaden ud mod Sigurdsgade tænker jeg er en gevinst for trygheden, særlig hvis der er lys i om aftenen. Man kunne ønske sig at der var nogle grunne planter ved vinduet, som man kunne nyde fra gaden.

Indenfor er Metropol en åbenbaring af rum og gyldent lys der fortaber sig op i højt rum. Der er en korrespondance mellem kvarterets former og det indre af bygningen. Men det er betydelig rarere at færdes indenfor. Omend jeg blev antastet af en receptionist da jeg tog billedet. Men det ledte til en oplysende snak.

Dette område er en del af de studerendes skolevej. Den er udset til at blive lavet om til en lommepark i marts-aptil, og vil så blive meget mere attraktiv. Men det er tankevækkende at skolevejen overhovedet ikke er gennemtænkt. Jeg tænker at omgivelserne må virke som noget bøvl man skal igennem før man når frem.

Jeg fik en idé til et delprojekt, at lave en analyse af skolevejen for de studerende på Medtropol og/eller UCC i Titangade. I første række ved at få nogle til at tegne deres skolevej ind på et kort, med angivelse om de går eller cykler. Og notere hvor der er de bedste og værste trafikforhold. Det ville være en hurtig aktivitet der var relevant for dem at deltage i, og så kunne man lave opskrivning af dem der ville deltage i en egentlig vandring omkring "skolevejens" kvaliteter og problemer. Projektet kunne udvides til virksomhedder i området.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar