torsdag den 20. januar 2011

Reseach i Malmö

Tryghedsvandringer er en udbredt metode i Sverige. På en kort undersøgelsestur til Malmö har jeg holdt tre interviews.

Tomas Ohlsson fra Gatukontoret i Malmö Kommune (svarer til Vej og Park i København).
Jan Nilsson i Oxie Stadsdelskontor, en bydelsadministration i en sattelitforstad til Malmö.
SSP-medarbejderne på Johannesskolen i bydel Centrum.

Gatukontoret organiserer vandringer i samarbejde med de forskellige bydele. Det vil sige jeg fik to vinkler på de samme ture.

I Oxie gik jeg del af vandringen efter, mens jeg checkede de anbefalinger der var kommet ud af den. Som det fremgår af billedet var det ikke uden forhindringer

På Johanesskolen blev der lavet en særlig vandring for 6 - 9 klasses elever. Her var processen udviden med bl.a. et efterfølgende møde med elevernes forældre. Vandringen i 2009 var en stor succes, og der bliver lavet en ny i år. Jeg vil skrive noget mere om skolevandringer seperat. Her er der også oplagte pædagogiske muligheder.

De nye cykelstativer på billedet var et af resultaterne af vandringen.

VIGTIGE PUNKTER FRA INTERVIEWS MED KOMMUNALE MEDARBEJDERE.
- Vandringerne har forskelligt fokus og form alt efter hvilken organisation der arrangerer og bruger dem. Gatukontoret havde meget fokus på det fysiske miljø, Stadsdelsadministrationen lagde vægt på borgertilfredshed. Skolevandringen drejede sig meget om den proces de unge indgik i.
- Vigtige punkter til forbedring er ofte om bevoksning, belysning og trafik.
- Det er almindeligt at opdele i vandringer med ældre hhv. unge.
- Der kan laves seperate vandringer for professionelle og frivillige, og andre rettet mod beboerdeltagelse.
- Gatukontoret har glæde af vandringerne, da de kompenserer for "Hemblindhet".
- Formøde kan erstattes med andre former for kommunikation.
- Der er mange fejl som man kan begå. Fx. manglende fokus, eller fokus på negative aspekter istedet problemer med kort vej til løsningen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar